นโยบายการรับประกันและการคืนผลิตภัณฑ์/คืนเงิน

 • สำหรับลูกค้าที่สั่งซื้อผลิตภัณฑ์ของอริสต้า ทางเรายินดีให้คืนผลิตภัณฑ์มูลค่าเต็มจำนวน โดยหักค่าขนส่ง หากรับประทานแล้วไม่เห็นผลลัพธ์ที่ดีในด้านใดๆเลย ภายใน 7 วัน หลังจากได้รับสินค้าจากอริสต้า
 • ทั้งนี้การขอคืนสินค้า หรือเรียกร้องความเสียหาย อันเนื่องจากเหตุด้านอื่นๆ เช่น ทานแล้วมีอาการแพ้ สิวขึ้น หรือเหตุอื่นๆ จำเป็นจะต้องผ่านการตรวจพิสูจน์ เช่น การตอบคำถามด้านสุขภาพกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ การตรวจสอบและออกใบรับรองโดยแพทย์ การส่งรูปถ่ายภาพบริเวณที่เกิดการแพ้ รวมทั้งต้องให้ข้อมูลอันเป็นความจริง เช่น อาหารเสริมอื่นๆที่มีการทานร่วม โดยหากทราบว่ามีการให้ข้อมูลเท็จ ทางเราจะขอปฎิเสธการคืนสินค้าทุกกรณี และในการสนทนาทางเราจะขอบันทึกข้อมูลการสนทนาและรูปภาพเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ ศึกษา รวมทั้งเก็บเพื่อทำเป็นเอกสารเชิงวิชาการเพื่อเผยแพร่ออกไป โดยที่ทางเราจะปิดชื่อและใบหน้า (โชว์เฉพาะบริเวณที่เป็นและสาเหตุ เพื่อการศึกษาเท่านั้น) โดยทางเราจะขอการบันทึกเป็นกรรมสิทธิ์ของทางบริษัท
 • ขอให้ส่งคืนผลิตภัณฑ์ในชุดการันตีที่เหลือ ในสภาพเดิม (สินค้าที่นอกจากการรับประทานต้องยังไม่ถูกแกะ ฉีก และไม่ได้เปิดใช้) 
 • กรุณาส่งสินค้าของท่านกลับมาทาง EMS สินค้าที่ถูกส่งคืน ต้องส่งกลับภายใน 7 วันหลังจากที่ท่านได้แจ้งขอคืนสินค้า และเราได้อนุมัติการคืนสินค้า
 • ลูกค้าจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายการจัดส่งสินค้ากลับคืนให้บริษัทฯ ทั้งหมดเอง
 • สินค้าคืนจะต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์เช่นเดียวกับตอนที่ท่านได้รับจากอริสต้า ดังนั้นโปรดแพ็คสินค้าเหล่านั้น ส่งกลับมาอย่างระมัดระวัง เพื่อให้แน่ใจว่าสินค้าเหล่านั้นจะถูกส่งกลับมาถึงในสภาพปกติ ไม่ชำรุดเสียหาย
 • เมื่อท่านต้องการเปลี่ยนหรือคืนสินค้า กรุณาติดต่อทางอีเมล์ nkroyalservices@gmail.com และระบุเบอร์โทรศัพท์เพื่อติดต่อกลับ สำหรับสินค้าที่ท่านต้องการเปลี่ยนหรือคืน เมื่ออริสต้าได้รับคำร้องของท่าน อริสต้าจะติดต่อท่านผ่านทางเบอร์โทรศัพท์ที่ท่านระบุหรือทางอีเมล์ เพื่อดำเนินการในขั้นตอนต่อไป
 • ทางเราจะโอนเงินคืนให้ท่านเต็มจำนวนโดยหักค่าขนส่ง และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่เกี่ยวข้องกับสินค้า (ถ้ามี) โดยโอนเงินเข้าบัญชีที่ท่านแจ้งมาทาง      e-mail หลังจากที่เราได้รับสินค้าและตรวจเช็คความเรียบร้อยภายใน 15 วันทำการ นับจากวันที่ได้รับสินค้าในสภาพสมบูรณ์

เราไม่รับการแลกเปลี่ยน/คืนในกรณีต่อไปนี้:

 • สินค้าที่ไม่ได้ซื้อจาก www.aristaofficial.com หรือ Line OA: @aristaofficial หรือ ช่องทางของบริษัท
 • ผลิตภัณฑ์ที่ได้ทำการแกะ ฉีก เปิด หรือใช้แล้ว
 • สินค้าที่มีความเสียหาย หรือความเสียหายอันเนื่องมาจากการแพ็คสินค้าส่งคืนอริสต้าของลูกค้าเอง
 • ลูกค้าไม่ได้ส่งสินค้ากลับคืนมาให้เราภายใน 7 วัน หลังจากวันอนุมัติการคืนสินค้า
 • สินค้าที่เป็นของแถมหรือสินค้าร่วมรายการพิเศษ
 • บริษัทจะเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ในกรณีที่เป็นความผิดของทางบริษัทเองเท่านั้น เช่น ส่งผิดผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์เกิดการชำรุดโดยเกิดจากความผิดพลาดในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ก่อนบรรจุส่งให้ผู้ใช้บริการ ท่านต้องแจ้งความเสียหายที่พบภายใน 3 วันนับจากวันที่ท่านได้รับผลิตภัณฑ์
 • บริษัทจะทำการคืนเงินให้ผู้ใช้บริการในกรณีที่ทางบริษัทไม่สามารถจัดส่งผลิตภัณฑ์ตามรายการคำสั่งซื้อของผู้ใช้บริการได้ ทางบริษัทจากชำระคืนตามจำนวนเงินที่ผู้ใช้บริการได้ทำการชำระมา

 • บริษัท เอ็น. เค. รอยัล เซอร์วิส จำกัด
 • : 063-946-6999
 • : 089-966-2536
 • nkroyalservices@gmail.com
หน้าแรก
โปรโมชั่น
ร้านค้า
งานวิจัย
โทรปรึกษา